Tải avatar premium v5 auto chăm farm


Tải avatar premium v5 auto chăm farm,hack auto farm, auto cau ca,auto kiss, hack bat tu, cay atm trong farm
- Fix lỗi và cải tiến một số chức năng ở bản v4.
- Thêm chức năng cho ăn xin và hỗ trợ rút tiền nhanh.
- Khi mua vật nuôi sẽ không hiện ngay để tránh lag! Muốn hiện thì thoát ra bản đồ chọn khu và vào lại sẽ có!
- Mod by Socola_Smile

Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ