Auto KPAH 134-Khí Phách Anh Hùng xuyên thế kỷ,fix lag,auto click,ẩn ứng dụng,tránh người


kpah 134 mod,tai kpah 134 mod auto,khi phach anh hung 134 auto click,kpah 1.3.4 auto xuyen the ky,hack kpah,game khi phach anh hung x2,mod speed khi phach anh hung,tai kpah

Các tính năng cơ bản:

• Mã Số Auto Xuyên Thế Kỷ Khi Hành Trang Đầy+Tự Động Party Khi Ai Party Mình -5:2,51:3,49:4,57:30,55:30,-7:2,-7:3,-6:150
• Mã số đào nguyên liệu 53:3,49:1,51:2,-7:7 Nếu kết hợp auto log thì khòi cần canh.Nếu dùng auto log bỏ ,-7:7
- fix lag
- chuyển map nhanh
- kháng mù
- tránh người
- auto lượm, fix tốc độ lượm tránh gây lag cho mình và người khác
- auto chat
- menu thợ rèn
- auto tránh người
- Mod AutoClick(phím gọi)
- add light tùy chỉnh ánh sáng(giữ nút *)

Tải về:

KHAH_Mod_Tien_ich_lag.jar
KPAH134_tienich_FixLagMax |
 KPAH134_tienich_maxspeed
KPAH134_tienich_Giữ nguyên tốc độ

Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ