[Việt Hoá] Nguyệt Quang Bảo Hạp


Giới thiệu:
Truyền thuyết khai thiên lập địa của Thần Bàn Cổ. Xuất hiện khi trời đất còn hỗn mang, thần vốn vô sinh vô tử, bất diệt bất vong và cô tịch vĩnh hằng…
Sau cùng, Thần hoá giải toàn thân, sinh ra nhật nguyệt tinh tú, chư thần và sinh linh vạn vật... Vật chất trong thế giới do Thần Bàn Cổ tạo ra được cấu tạo bởi 5 nguyên tố:
Kim,Thủy,Mộc,Hỏa,Thổ
Khi đó có xuất hiện 1 loại Tiên Thiên Kỳ Vật tương truyền rằng do trái tim của Bàn Cổ tạo thành tên là "
Nguyệt Quang Bảo Hạp"
Truyền thuyết từ xa xưa có kể lại rằng

"
Nguyệt Quang Bảo Hạp" nắm giữ thần thông khống chế cả Thời-Không(chú thích:Thời-Không nghĩa là thời gian và không gian)
Ai nắm giữ được
sẽ có được thần thông của nó nắm giữ không gian nắm giữ thời không,cải cách lịch sử,nắm giữ vũ trụ cổ kim không gì địch nổi
Nhưng do một cố sự nào đó mà
Nguyệt Quang Bảo Hạp đã chia thành nhiều mảnh rải rác khắp nhân gian và từ đó truyền thuyết cũng mai một theo thời gian của nó
Vào thời gian sau,Hàn Tương Tử 1 phàm nhân vì truy cầu Thiên Đạo đã bái "Thái Ất Chân Nhận" làm thầy trên đỉnh Thiên Sơn bắt đầu 1 cuộc sống tu luyện đầy khó khăn
Nhưng anh chẳng có bao nhiêu thời khắc yên ổn thì gặp phải sự tấn công mãnh liệt của "Thiên Ma Giáo Chủ" là truyền nhân của "Ma Thần Tộc" từ thời Xi Vưu cai trị
Thiên Ma Giáo Chủ là 1 kẻ đầy lòng ham muốn quyền lực muốn thống trị cả Tam giới lục đạo.Do biết được về truyền thuyết của

"
Nguyệt Quang Bảo Hạp" nên tìm mọi cách thu thập các mảnh vỡ nhằm khôi phục lại Tiên Thiên Kỳ Vật ấy nhằm thỏa mãn ách thống trị của hắn
Liệu Hàn Tương Tử có thể ngăn chặn được âm mưu của hắn hay không?
Mời các bạn chơi và tự cảm nhận


Link download:
240x320(s40v6 & s60)
Link dự phòng

Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ