[Việt Hoá] Chiến Trường Nhật Bản


Giới thiệu:
Bạn sẽ nhập vai vào 1 người lính Nhật Bản, với sự bất khuất và khả năng hoàn thành nhiệm vụ gần như không thể. May mắn thay, lời nói của anh đã được ghi lại trong nhật ký của mình. Câu chuyện này là từ nhật ký của sự bùng nổ chiến tranh.Chỉ dẫn điều khiển : Các nút 4 và 6 để di chuyển. Bắn : phím 5 , Nhảy : phím 0 , Ném lựu đạn : phím # , Ngồi : phím 8 , Chỉa súng lên: phím 2
Link download:
128x160
176x208
176x220
240x320
320x240
Link dự phòng:
128x160
176x208
176x220
240x320
320x240


Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ