[Game Việt Hoá] Trận Địa Cổ Đại


Tên game: Trận chiến cổ đại
Dòng máy hỗ trợ: java 2.0
Màn hình 240x320
Thể loại: Đối kháng
Hình ảnh hài hước
Đã mod tên nhân vật
Việt hoá 100% cả hình ảnh
Game đã Crack 
Link download: 240x320


Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ