[Java Game] Nấc Thang Khủng Bố


Giới thiệu:Mục tiêu cuối cùng của trò chơi để tiêu diệt các thủ lĩnh khủng bố có tên là Sabama. Một tên trùm khủng bố muốn kiểm soát các cơ quan Hoa Kỳ. Để tìm được hắn, Bạn sẽ vượt qua những công-ten-nơ hàng hóa được xếp chồng lên nhau trong bến cảng, đi trên các ray chuyển động và tìm kiếm các chìa khóa để mở cửa. Bạn sẽ có thể tìm thấy trong trò chơi bốn loại vũ khí: Shotgun, Uzi, Flamethrower và Bazooka. Âm thanh của trò chơi khá sắc nét,Tiếng bắn của vũ khí gần như thật với ba cấp độ khó từ Rookie đến Pro

Link download: 240x320

Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ