[VIỆT HÓA] TAM QUỐC KIÊU HÙNG - MÃNH TƯỚNG TÀO THÁO[VIỆT HÓA] TAM QUỐC KIÊU HÙNG - MÃNH TƯỚNG TÀO THÁO

Tên game: Tam quốc kiêu hùng - mãnh tướng tào tháo
Màn hình: 240x320, 320x240
Thể loại: nhập vai
Ngôn ngữ: Việt hóa
Giới thiệu: 

Bạn sẽ nhập vai vào Thừa tướng Tào Tháo đi đánh trận. Chơi game qua vài màn mới xuất hiện item, cửa hàng, các trang bị, thuộc tính nhân vật...
Game đã việt hoá tất cả trừ phần menu game
HÌnh ảnh: Tải Về:Link dự phòng:


Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ