[GAME VIỆT HÓA] MÈO BẮT CHUỘT[GAME VIỆT HÓA] MÈO BẮT CHUỘT


Tên game: Mèo bắt Chuột
Nhà sản xuất: china
Người vh by LangTu
Mức độ Vh 95% còn cái menu bị mã hóa ko vh đc
Màn hình:240x320
Dung lượng: 500kb
Mô tả:
Bạn sẽ nhập vào chú chuột.Chuột trò chơi để tránh những con mèo và bảng khác nguy hiểm thành công ăn chiến thắng thực phẩm trò chơi.Trò chơi này có nhiều tính năng tương tác,việc sử dụng các tính năng tương tác sẽ tạo ra tỉ lệ lưu lưọng giao thông
Sử các phím 2,4,6,8 để di chuyển
Hình ảnh:


Tải Về:Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ