Avatar premium v3.22
Avatar premium v3.22UPDATE 3.22:
-Sắp xếp lại Menu như 3.2:
+Chăm sóc-Nông trại-Vật nuôi--Cửa hàng-Rút tiền nhanh-Đăng xuất-Chuyển nv-Thoát
+Chăm sóc :1 click làm luôn.
-Thêm Auto Kiss,Auto Chat,Công trình.
-Fix phần nào chức năng auto mua vật phẩm...
-Bón phân khi ấn vào sẽ ra 4 loại phân để lựa chọn.nếu vật phẩm được chọn không có sẽ tự mua.
-Thêm mini farm.

Cập nhật ngày 03/09/2012

Hình ảnh:
Tải Về:

Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ