[Việt Hoá] Thiên Mạt


Tên game: Thiên Mạt
Thể loại:RPG
Việt Hóa: 99.5%(0.5% còn 3 hay 4 chữ trung)
Màn hình: 240x320
Người Việt hóa: Cailonxenxen12
Giới thiệu:Ở Xa Xôi Lạc Lâm Tây Á Đại Lục, Nữ Dũng Sĩ Lôi Mỗ Ni Á Dùng Tánh Mạng Cùng Ma Vương Đồng Quy Vu Tận, Đem Loài Người Từ Trong Bóng Tối Cứu Vớt Đi Ra. Nhưng, Đây Chỉ Là Truyền Thuyết, Không Có Ai Mắt Thấy, Ba Mươi Năm Sau Đến Bây Giờ, Hết Thảy Lộ Ra Bình Tĩnh Như Vậy, Bóng Tối Thật Bị Tiêu Diệt Sao? Có Lẽ Bóng Tối Không Thể Sợ, Đáng Sợ Nhất Là Khi Quang Minh Biến Chuyển Thành Bóng Tối. Tất Cả Sắp Tái Diễn, Là Luân Hồi Còn Là Âm Mưu? Chờ Đợi Ngươi Đi Phát Hiện. Hãy thưỡng thức game!!!!
Một số hình ảnh:


Link download:

Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ