[Việt Hoá] Thành Phố Chết


Giới thiệu:
1 nhóm các nhà khoa học đang nghiên cứu chế tạo cácmẫu thuốc phục vụ việc lai tạo và cấy ghép gen.
Trong 1 cuộc thử nghiệm sự cố đã xảy ra, một bệnh nhân bị biến đổi gen và trở nên hung dữ, cắn tất cả nhóm khoa học, nhưng họ không chết…..
Link download:

Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ