[Việt Hoá] Tam Quốc Kỳ Hiệp


Giới thiệu:
Game kể về một vị danh tướng dưới trướng Lưu Bị, đó là Triệu Vân tức Thường sơn Triệu Tử Long
Trong game bạn sẽ vào vai Triệu Tử Long xông pha các trận địa, phụng mệnh hoàn thành những nhiệm vụ Lưu Bị giao như : cứu con Lưu Bị , đưa Khổng Minh tới Ngô Quốc , phá Ảo cảnh của Tào Tháo .... Với cốt chuyện vô cùng hấp dẫn , ngôn ngữ hài hước do mình chỉnh sửa cẩn thận , trong game các bạn sẽ được tận hưởng cảm giác tung hoành giữa hàng chục tên địch. Bộ binh , cung binh , kỵ binh ...
Link download:
128x160
240x320
320x240
Link dự phòng:
128x160
240x320
320x240

Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ