[Việt Hoá] Tam Quốc Chiến Ký


Giới thiệu:
Xưa nay vẫn biết Khổng Minh - Gia Cát Lượng trí tuệ uyên thâm hơn người. Nhưng trong game này ta sẽ vào vai ông này với tài nghệ võ công siêu phàm + bậc thầy ám khí. Hãy cùng tìm hiểu một nét khác của Khổng Minh
Link download:
240x320 
Link dự phòng 


Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ