[Việt Hoá] Hiệp Khách Hành


[Việt Hóa] Hiệp Khách Hành 2012
Tên game:Vũ thần-Hiệp khách hành
Thể loại:đánh theo lượt
Mức độ Việt hóa:96%(4% hình ảnh)
Giới thiệu:thể loại game đánh theo lượt với cốt truyện và đồ hpạ tuyệt đẹp ^^
Màn Hình:240x320
Hình trong game:
Link download:

Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ