[Việt hoá] Dũng Sĩ Bầu Trời


Giới thiệu:
Game nói về một nhân vật tên là Long Hồn , đi tiêu diệt quái vật để giúp đỡ dân làng . Game có cốt truyện khá đơn giản , hầu như đa số đi làm nhiệm vụ là nhiều . Hình ảnh đồ họa đẹp , skill thì khỏi chê (mình khoái nhất mấy cái skill) . Lời thoại game đã được edit hoàn chỉnh
Link download:

Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ