[Việt Hoá] Chân Tây Du Ký


Giới thiệu:
Thời Đại Thượng Cổ, Thần Và Yêu Từng Phát Sinh Một Cuộc Chiến Tranh Đại Quy Mô, Cuối Cùng, Chiến Đấu Lấy Như Lai Phật Tổ Dùng Khai Thiên Sang Thế Phương Pháp Bảo Đem Ma Giới Đứng Đầu Hắc Long Vương Phong Ấn Mà Chấm Dứt. Sau Trải Qua Vạn Tuổi Tháng Hủ Thực, Pháp Bảo Đích Thần Lực Dần Dần Tán.....v.v..!!! Bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức game Tây Du Ký nào !!!
Link download:
240x320
Link dự phòng


Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ