[Việt Hoá] Cách Mạng Tân Hợi 1911


Giới thiệu:
Game1911 được xây dựng để kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tân Hợi, đặt dấu chấm kết thúc hàng ngàn năm phong kiến Trung Quốc.
Bạn sẽ nhập vai vào Hoàng Hưng nhân vật chủ chốt của quân cách mạng và là bạn thân của Tôn Trung Sơn tham gia từng chiến dịch lớn như Vũ Xuyên,Quảng Châu,...
Link download:
240x320
Link dự phòng


Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ