[Việt hoá] Ảo Ma


Đây là phiên bản đầy đủ của Ảo Ma.
Giới thiệu về nhân vật:
Tên toxetroi vào năm 215 thầy trò toxetroi cùng sư phó xuống núi giúp Liên quân tào ngụy chống lại ngô quân do Ngô quyền cầm đầu.nv của toxetroi là thu thập 7 tấm binh phù để đẩy lùi ngô quân.Dịch thấy thoại là thế. Game vh không dấu hết class,thoại,quest.

 Link download:

Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ