[Việt hóa] Tam Quốc- Loạn Doanh Trại


[Việt hóa] Tam Quốc- Loạn Doanh Trại

Tên game: Tam Quốc- Loạn Doanh Trại
Màn hình: 240x320
Thể loại: Chiến Thuật- Chặn Cổng
Vh by Kivala ( cũng như Kivalamen)


Một số ảnh trong game:
Tải Về
Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ