[Việt hóa] Ngăn Chặn Ma Âm


[Việt hóa] Ngăn Chặn Ma Âm

Giới thiệu : Trong vai một vị tướng tài năng bảo vệ trái đất thoát khỏi sự tấn công của binh đoàn địa ngục.
Thể loại: Tháp phòng thủ
Đồ họa:7/10
Gồm 10 chương hơn 30 chủng loại quái vật. Kĩ năng tháp :hỏa,phong,băng,điện. Gần 10 loại Tháp.
Việt hóa: Hano
Màn hình: 240x320


Hình ảnh trong game: 


Tải Về
Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ