[Việt Hóa] Cuộc phiêu lưu của bonk [Việt Hóa] Cuộc phiêu lưu của bonk


Tên Game: Cuộc phiêu lưu của Bonk's
Người vh: HeroBoy_96
Mức Độ Vh: 100% Ko dấu

Giới thiệu:Bonk Tham gia vào cuộc phiêu lưu mới nhất của mìnhđể ngăn chặn kẻ thù không ngừng của mình, vua nước dãi III, trongtrở lại của Bonk.Cross 19 dặm của thời tiền sử địa hình nguy hiểm, đập vỡ các kẻ thù cổ điển bạn đã đến với tình yêu và ghétvới hộp sọ của Bonk bất hoại.Thu thập trái cây để giữ cho Bonk khỏe mạnh, thịt để làm choanh ta có nghĩa là, và khuôn mặt cười để rack lên điểm. Quaytrở lại thuận tiện của Bonk nhớ thế nào đến nay bạn đã đi vào cuộc hành trình của bạn, làm cho nó dễ dàngđể đặt ra và trở lại các trò chơi tạimột thời điểm của thông báo! Nếu đólà không đủ, thách thức chính mình với bốn mini-game độc đáo! Kiểm trakhả năng leo trèo, nhảy và làm chệch hướng đạn càng nhanh càng tốt
Hướng dẫn:Bonk Tham gia vào cuộc phiêu lưu mới nhất của mìnhđể ngăn chặn kẻ thù không ngừng của mình, vua nước dãi III, trongtrở lại của Bonk.Cross 19 dặm của thời tiền sử địa hình nguy hiểm, đập vỡ các kẻ thù cổ điển bạn đã đến với tình yêu và ghétvới hộp sọ của Bonk bất hoại.Thu thập trái cây để giữ cho Bonk khỏe mạnh, thịt để làm choanh ta có nghĩa là, và khuôn mặt cười để rack lên điểm. Quaytrở lại thuận tiện của Bonk nhớ thế nào đến nay bạn đã đi vào cuộc hành trình của bạn, làm cho nó dễ dàngđể đặt ra và trở lại các trò chơi tạimột thời điểm của thông báo! Nếu đólà không đủ, thách thức chính mình với bốn mini-game độc đáo! Kiểm trakhả năng leo trèo, nhảy và làm chệch hướng đạn càng nhanh càng tốt

Hình ảnh trong game: Tải Về: 
Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ