VIỆT HÓA] TRẬN CHIẾN CỔ ĐẠI
[VIỆT HÓA] TRẬN CHIẾN Cổ ĐẠI


Tên game: Trận chiến cổ đại

Màn hình 240x320

Hình ảnh hài hước
Đã mod tên nhân vật
Việt hoá 100% cả hình ảnh
Game đã Crack
Game có thể đăng điểm qua SMS và khoản này cũng đã Crack rồi
Game có độ khó tăng dần khi bạn vượt qua mỗi màn, bạn sẽ mở khóa và giao chiến với các nhân vật mạnh hơn, trong đó có con rồng 3 đầu là mình, hi vọng các bạn sẽ thắng, màu mè tý thôi chứ hạ gục dễ lắm

Hình ảnh:

Tải Về:
Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ