[Việt Hóa]Hiệp Sĩ Hắc Ám


[Việt Hóa]Hiệp Sĩ Hắc Ám


Tên game: Hiệp Sĩ Hắc Ám
Màn hình: 240x320
Mức độ vh: Trừ lời thoại, menu ảnh(hình như là bị mã hóa) trau truốt 90%.
Giới thiệu: Game lấy bối cảnh 1 hiệp sĩ tưởng như là người tốt nhưng thật sự là sứ giả của thế giới hắc ám. Trận giữa PHƯỢNG HỎA (Phượng hoàng lửa) và THỦY LONG (Rồng nước) trận triến long trời lở đất. Rốt cuộc như thế nào ?.......
Một số ảnh trong game:

Tải Về
Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ