[Việt Hóa] Huyền Thế Thiên Kiếp- Người Ma Đại Chiến[Việt Hóa]Huyền Thế Thiên Kiếp- Người Ma Đại Chiến

Tên game: Huyền Thế Thiên Kiếp- Người Ma Đại Chiến
Thể Loại: RPG(Theo Lượt)
Màn Hình: 240x320
VH: 98%
Giới thiệu: 
Bốn lần thiên kiếp đại chiến,hoa hạ đại lục nghênh đón hơn trăm năm trân quý hòa bình,nhưng thế lực tà ác lại cứ lặng lẽ tràn lan. Ở dưới đất,âm mưu hủy diệt thế giới đang được tiến hành,các nơi cũng bắt đầu hiện ra nhiều cuộc đánh chiếm. Nhưng trong thế giới có người tên Côn Ta ,chỉ là một tên binh lính ma tộc bình thường không hơn không kém ai,không phát hiện ra rằng mình sắp phải lãnh trên người 1 số mạng quan trọng. Ta hãy cùng giúp sức cho ma tộc giành lại hòa bình bây lâu ta sống. Cùng tham gia vào game để hành trình lên đường cùng Côn Tạ Nào!!!!!!!!
Một số hình ảnh:
Tải Về
Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ