Avatar196 Auto Farm Premium v3.2Cập nhật 26/8/2012: Avatar196 Auto Farm Premium v3.2

Các lỗi đã fix:

+ Diệt sâu cỏ.
+ Chuyển nv.
+ Đăng xuất.
+ Thêm menu mua giống.
+ Khi chăm farm mà hết giống sẽ hiện thông bào hỏi mua.
+ Sau khi bán vật nuôi (từ 1 con trở lên) sẽ hiện thông báo hỏi mua.

Chức năng của V3.2:

+ Đã up lên phiên bản 196 (fix chơi bầu cua)
+ Map của 8.2.2 by EmGa
+ Auto mua vật phẩm khi hết.
+ Thêm đăng xuất,chuyển nv mọi nơi. thêm chuyển nv vào màn hình đăng nhập.
+ Xóa nick đã thêm
+ Thêm menu xem giờ
+ Gọp mua vật nuôi nhanh vào shop của Team (vào menu cửa hàng rồi mua vật nuôi)

Các chức năng như cũ:

+ Chuyển nhân vật nhanh
+ Thêm menu Bán Cá, Bán Gà và Bán All
+ Treo nick
+ Auto Kiss
+ Next Farm
+ Chat ID
+ Thanh sức khỏe và tự mua bánh mì khi hết sức khỏe
+ Time Animal (chức năng xem vật nuôi sống đựơc mấy ngày nữa)
+ Thêm auto kiss
+ Thêm Hiển thì thông tin tài khoản và các thông số bản thân bên trên
+ Mua vật nuôi chỉ cần nhập số lượng
+ Thêm Auto Farm mới nhất của nothing chỉ cần ấn chăm sóc là tự động làm tất cả
+ Thêm chức năng mua vật nuôi trong menu riêng.

Link dự phòng

Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ